29 mar 2019

Våren er kommet og støgrusen er fjernet

I går ble alle gangveiene feiet og all grus er fjernet fra veier og plener. Skandinavisk Utemiljø som gjorde jobben, kommer tilbake for å fullføre med blant annet spyling av asfaltveier.