23 jan 2019

Utskifting av sirkulasjonspumper for oppvarming av ventilasjonsluft

Vi har fått melding om at i noen leiligheter har den luften som blåses inn, lavere temperatur enn de 21 grader som det skal være.

Sammen med styreformann og rørlegger fra Caverion har vi derfor i dag gått gjennom alle våre 9 ventilasjonsrom og konstatert at 3 våre gamle sirkulasjonspumper synger på siste verset. Vi har tidligere skiftet ut 4 pumper.

Vi har derfor besluttet å skifte ut alle de 5 gamle pumpene, istedet for å vente på at de stopper. Erfaringsmessig vil dette skje på det mest ugunstige tidspunket.  Vi tar inn luft gjennom våre 9 innblåsningshus (en for hver oppgang) Er utetemperaturen lavere enn 21 grader blir den varmet opp. Fordi  det er pumpene sørger for at luften varmes opp, kan vi risikere at vi blåser inn iskald luft, hvis pumpene stopper.