16 aug 2019

Tilbud fra Brann- og redningsetaten på gratis komfyrvakt

For de av oss som begynner å bli godt voksne er dette en god sikkerhetsforanstaltning for å hindre brann og farlig røykutvikling. Skulle vi være så uheldige å gå eller sovne fra mat som står til steking, vil denne enheten kutte strømmen til komfyren.

De som er interessert i dette, kan henvdende seg til :

Spsialkonsulent Atle Haug i Brannforebyggende avdeling på tel. 02180 eller

hans mobilnr. 916 52 078