10 jan 2019

Sameiermøte avholdes onsdag 27. mars kl. 1800 hos Multiconsult

Tradisjonen tro, avholder vi også i år vårt Sameiermøte i Multiconsult møtelokaler,

                       onsdag 27. mars kl 1800.

Som vanlig serverer vi kaffe og noe å bite i.

Sameiermøtet er vårt høyeste organ, og vil du ha innflytelse på hvordan sameiet drives og av hvem, må du møte fram og stemme og /eller sende inn forslag til vedtak.

Saker som du som seksjonseier ønsker å ta opp på Sameiermøtet, må du sende inn  

til styrets formann, Idar Isaksen  med e-mailadresse :

" isaksen.idar@gmail.com "     innen 31. januar.

Det må gå klart frem hva saken omhandler og det må formuleres som et klart og konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen.

Styret