Endret: 9 des 2019     Opprettet: 7 des 2019

Reduksjon av sameieutgifter som følge av beslutning på Sameiermøte om individuell måling av fjernvarmeforbruk.

På sameiermøte i mars 2019 fikk styret fullmakt til å forhandle og installere måling av energiforbruk i sameiet.

Vi har jobbet med saken og har valgt en leverandør. Vi hadde håpet at vi skulle være klar med ordning fra 1. Januar 2020. På grunn av vanskeligheter ved installasjonen, har vi valgt å utsette dette til senere på våren 2020. For å kunne utføre installasjonen, måtte vi slå av både oppvarming og varmvannet i flere dager. Derfor har vi valgt å utsette installasjonen av utstyret, til april 2020.

Det er SMARTLY som skal administrere ordning. De vil overta regning fra FORTUM

Seksjonseierne har nå fått tilsendt regning for fellesutgiftene for januar. Der vil dere se at summen for selve fellesutgiftene er redusert med 20%. Dette har sin årsak i at delen i fellesutgiftene som er relatert til energiforbruk (oppvarming og varmt vann) er tatt ut. Hver seksjonseier vil få en regning fra SMARTLY på forbrukt energi. Utregningen av denne summen vil bli på samme måte som OBOS har gjort tidligere og basert på seksjonens ideelle andel av sameierbrøken, men etter hvert basert på forbruk per måned mot tidligere gjennomsnitt over året. Dette betyr at fremover vil typisk kostnadene være høyere i vintermånedene enn sommermånedene.

Når vi får installert målerne i den enkelte leilighet, og kommer i gang med systemet, slik det er tenkt, vil hver enkelt seksjon betale for det reelle energiforbruket, som måles for hver enkelt seksjon.