12 jun 2018

Parkeringsforbud innenfor bommen

Vi ser at det er en økende tendens til at det parkeres biler inne på vår eiendom. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er tillatt uten spesiell tillatelse fra Styret. (se. Husordensreglene pt. 29)

Kjøretøy som parkeres uten tillatelse vil bli fjernet for eiers kostnad og risiko.