5 apr 2019

Klager på vannkvalitet

Vi har fått noen klager på  vannmengde, renhet og temperatur, både gjennom Facebook siden vår og ved direkte henvendelser til styret.

Styreformann og jeg har sjekket i hver vår leilighet,  og ikke funnet noen problemer hverken med vannmengde eller kvalitet. Det vi har funnet og som vi har tatt opp med  vår rørlegger (Caverion) er at temperaturen på tappevannet har temperatursvingninger.  Hvorfor noen av oss opplever dette, finner de ikke noe fornuftig svar på.