13 sep 2018

Informasjon om møte med Fornebubanen

Arve og jeg var på møte med Fornebubanen i går.

De legger ikke skjul på at det vil bli ulemper  for sameiet under byggeperioden. Den er beregnet til 6 år. Det er meningen at alt skal være ferdig til 2026.

 

Det vil bli bygd i Nedre Skøyen vei opp til trikkebommen. Det vil bli trafikk som kommer østfra over trikkelinjen og til venstre i Askekroken, Hoffsveien vil bli stengt.

Plenen vår og området mellom rundkjøringen og uteplassen til Multikonsult vil bli benyttet til én oppgang / nedgang til Skøyen stasjon på Fornebubanen

Det området som er skravert med gult vil være det som er tenkt som en permanent ervervelse, mens det som er skravert med grønt er en sikringssone.

Den snippen som strekker seg opp mot bygg 4,har de egentlig ikke bruk for. De vil se på dette ved en ny gjennomgang.

Det vil bli gravd en kulvert fra rundkjøringen i Hoffsveien/Drammensveien østover til Nedre Skøyenvei 11, ved bommen ved trikken. Dette huset vil bli revet da det her vil bli starten på tunnelen frem mot Majorstuen. (det området som er merket med lyseblått, er den aktuelle traseen for banen.

Reguleringsplanen er vedtatt, det er ikke noe vi kan gjøre for endre denne, tror vi.

Vi la frem problemer med grunnforholdene i området, det er stort sett leire. Ved endring av grunnvannsnivået kan det ha innpakt på sameiets eiendom. 

Hele gulvet i garasjen ligger på leiregrunn, det er som en flåte der garasjegulvet er dekket på flåten.

I første omgang vil de foreta grunnundersøkelser. Dette vil vi gi aksept for.

Dette er i enkelhet hva vi fikk vite.

Når vi får tilsendt det presentasjonsmaterialet vi fikk se, vil vi gjøre dette tilgjengelig for dere.

Vi hadde med oss 2 representanter fra  advokartfirmaet Salomon og Johansen. De vil bistå oss i prosessen. Utgiftene vil bli betalt etter hvert av Fornebubanen

Idar Isaksen