Endret: 6 mar 2019     Opprettet: 25 feb 2019

Hva med dørlåsene hvis strømmen går ?

Vi har fått noen henvendelser angående inngangsdørene og dørene fra garasjen hvis det blir brann og/eller hvis strømmen går.

Hvis det blir brann og strømmen går er det enkelt å komme ut gjennom hoveddørene fordi på innsiden er det vanlig mekanisk dørvrider. I tillegg er det røningsvei ut på baksiden av bygget i nr. 10 (utgangsdør mellom 1. og 2. etasje).

Fra garasjen og inn i byggene er det en grønn boks ved alle inngangsdørene (se bildet).Her knuser man glasset og trykker på knappen. Så går dørlåsene opp.

Ved strømbrudd  og man skal inn i bygget, er det montert backup batterier som sørger for strømforsyning til følerene til dørlåsene.