5 jun 2019

Husbråk og våre husordensregler

Vi har dessverre igjen fått klage på  nattebråk fra  leilighet, nå i form avhøylytt musikk klokken 0230.

Beboerene ble tilsnakket, men tok ikke hensyn til klagen.

Vi må derfor gjøre oppmerksem på våre vedtekter og husordensregler, hvor det blant annet heter:

 

BOMILJØ OG ORDEN 

5. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, slik at naboer ikke sjeneres. Det må vises særlig hensyn mellom kl 23.00 og 06.00. Det skal settes opp nabovarsel dersom man er kjent med at det kommer til å være støy som kan sjenere naboer utenfor dette tidsrommet.  

6. Terrasse/ balkongdører og vinduer skal holdes lukket ved avspilling av musikk. Uhemmet utfoldelse på terrasser/ balkonger og sjenerende støy nattestid tillates ikke. 

 

Det er av stor betydning at regelverket blir etterkommet, fordi vi ønsker at sameiet skal være en god plass å bo.