17 okt 2019

Gjennomførte og pågående arbeider i Sameiet

Vi har satt i verk og gjennomført  en rekke gode tiltak. Her følger en kort oversikt, mer informasjon vil komme direkte via epost i løpet av de neste ukene.

 

Malerarbeid av fasader for de siste byggene er sluttført, inkludert pussing og maling av stolper. Det har generelt kommet svært gode tilbakemeldinger på dette arbeidet, men vi ber dere om å gi oss tilbakemelding snarest dersom det er noe dere ikke er fornøyd med. 

 

Nytt system for elbillading hvor alle parkeringsplasser får tilgang til tilkobling. Dette er et last- og fasebalanserende system med automatisk fakturering av forbruksstrøm, fra en fremtidsrettet leverandør. Vi får støtte fra Oslo kommune, og eiere av parkeringsplasser vil bekoste resterende direkte. Installasjon vil starte innen kort tid og vil tidvis berøre noen parkeringsplasser og boder.

 

Nytt system for energimåling som avstemt under sameiermøte. Her har styret forhandlet seg til en ny og bedre avtale, som blant annet innebærer at dårlige stoppekraner fra byggeår byttes i hver leilighet (8 stykk). Arbeidet vil kreve at noen er hjemme til oppsatt tid for installasjon. 

 

Rens av ventilasjonskanaler. Dette har ikke blitt utført i byggenes levetid og skal nå gjøres for å sikre et godt inneklima. Styret har forhandlet seg ned til en god avtale og sikret seg mot overfakturering blant annet ved bruk av kamerainspeksjon på forhånd. Alle beboere må være hjemme på oppsatt tid for rens (ca 20-30 min per leilighet), hvis ikke vil det tilkomme ekstrakostnader som faktureres de aktuelle sameiere direkte. 

 

Digitale nøkler. Som et pilotprosjekt sammen med Obos vil det installeres system for digitale nøkler. Systemet vil fungere i parallell med dagens nøkkelbrikke-løsning, men muliggjør enkel og sikker (tidsbegrenset) deling av tilgang til fellesdører uten utlevering av nøkkelbrikke til for eksempel;  vekterselskaper, hjemmehjelpr, vaskehjelp, ol. Vi mistenker at brikker på avveie er grunnen til innbrudd i noen boder i det siste, så dette vil være ett av flere tiltak for å redusere slikt. Siden prosjektet er et pilotprosjekt må vi vurdere fortløpende om vi ønsker å fortsette med tjenesten fremover. Mer Informasjon her.
Meld også fra umiddelbart dersom du/dere kjenner til brikker som er mistet, så kan styret deaktivere disse selv.

 

Fiberbredbånd, tv og IP-telefoni. Her jobber styret med å forbedre dagens tjeneste da enkelte funksjoner ikke fungerer optimalt, eksempelvis dørtelefonsystemet. Mer informasjon kommer senere.