2 jun 2018

Forbud mot bilvask på eiendommen vår

I og med at vi ikke har noen rist og oppsamlingskom for kjemikaler (vaskemidler) eller spilkom for olje er det ikke tillatt å vaske kjøretøyer på eiendommen, fordi kjemikalene som er i bilshampo går rett ned i grunnen og forurenser denne og dermed også mulighet for forurensing av elven. Dette gjelder da også sykkelvask med shampo.

Vi håper at dette respekteres.